Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Nhân số tròn với số có một chữ số
  • HĐ 2: Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 100 000
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 07. CỘNG, TRỪ, NHÂN , CHIA TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 03. Nhân với số có một chữ số (P1)

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 179

Tóm tắt bài giảng:

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện nhân một số với số có một chữ số trong phạm vi 100 000.
- Giải quyết các tình huống liên quan và trình bày lời giải.

Chưa có thông báo nào