Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Khám phá
 • HĐ: Bảng nhân 3
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 01. Bảng nhân 3.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 801

Tóm tắt nội dung:

- Xây dựng bảng nhân 3.
- Vận dụng phép tính nhân với 3 để giải quyết tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào