TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Đọc, phân tích ngữ liệu 1
  • Đọc, phân tích ngữ liệu 2
Nhấn để bật tiếng
X

Phần 2: Viết bài giới thiệu về một tác giả văn học

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào