TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Ôn tập thể loại tản văn
  • Chiến lược đọc
  • Khám phá văn bản (1)
  • Khám phá văn bản (2)
  • Khám phá văn bản (3)
  • Khám phá văn bản (4)
  • Khám phá văn bản (5)
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

VII. Đọc hiểu văn bản

Cà Mau quê xứ (Trích Uống cà phê trên đường của Vũ)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 162

Chưa có thông báo nào