TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Vị trí và nội dung văn bản
  • Bối cảnh, không gian trong văn bản
  • Nhân vật Thúy Kiều
  • Nhân vật Từ Hải
  • Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong văn bản
  • Tổng kết - luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

VI. Thực hành đọc

Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 55

Chưa có thông báo nào