TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả Hoài Thanh
  • Tác phẩm “Thi nhân Việt Nam”
  • Sự toàn thắng của Thơ mới
  • Tinh thần Thơ mới
  • Bi kịch của tinh thần Thơ mới và niềm hi vọng vào tiếng Việt
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

III. Đọc hiểu văn bản

Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 216

Chưa có thông báo nào