TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Vài nét về tác giả (1): Con người, cuộc đời và sự nghiệp sáng tác
  • Vài nét về tác giả (2): Quan niệm sáng tác của tác giả và những đánh giá về sáng tác của nhà văn
  • Vài nét về tác phẩm
Nhấn để bật tiếng
X

VII. Đọc hiểu văn bản

Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường) - Phần 1

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 205

Chưa có thông báo nào