TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tác giả, tác phẩm
  • Nhan đề và nội dung văn bản
  • Câu chuyện và sự đan xen giữa yếu tố thực và ảo
  • Sự kiện và nhân vật
  • Người kể chuyện, điểm nhìn và sự thay đổi điểm nhìn
  • Không gian và thời gian – Sự kết nối lời kể
  • Ý nghĩa, tác động của văn bản
  • Tổng kết
  • Luyện tập – Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

I. Thực hành đọc hiểu

Chiều sương (Bùi Hiển)

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 80

Chưa có thông báo nào