TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Trò chơi khởi động
  • Phong trào Thơ Mới
  • Tác giả Huy Cận
  • Tác phẩm “Tràng giang”
Nhấn để bật tiếng
X

II. Đọc hiểu văn bản

Tràng giang (Huy Cận) - Phần 1

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 291

Chưa có thông báo nào