TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tác giả
  • Tìm hiểu tác phẩm
  • Khái niệm tình huống truyện
  • Tình huống truyện “Vợ nhặt”
  • Hoàn cảnh đói khát thê thảm mùa xuân năm 1945
Nhấn để bật tiếng
X

I. Đọc hiểu văn bản

Vợ nhặt (Kim Lân) - Phần 1

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 1.117

Chưa có thông báo nào