TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu và nội dung bài học
  • Khởi động
  • Bố cục văn bản
  • Triển khai thông tin
  • Mục đích văn bản
  • Liên hệ bản thân
  • Luyện tập – vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VIII. Thực hành đọc

Sông nước trong tiếng miền Nam (Theo Trần Thị Ngọc Lang)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 87

Chưa có thông báo nào