TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản (1)
  • Đọc hiểu văn bản (2)
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

V. Thực hành đọc hiểu

Thề nguyền và vĩnh biệt (Trích Romeo và Juliet - W. Shakespeare)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 14

Chưa có thông báo nào