TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu và nội dung bài học
  • Nhiệm vụ 1
  • Nhiệm vụ 2
  • Nhiệm vụ 3
  • Nhiệm vụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

III. Thực hành đọc hiểu

Lại đọc _Chữ người tử tù_ của Nguyễn Tuân (Nguyễn Đăng Mạnh)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào