TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu và nội dung bài học
  • Yêu cầu của kiểu bài
  • Phân tích ngữ liệu tham khảo
  • Quy trình viết
  • Thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

II. Viết

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật: Tác phẩm thơ (cấu tứ và hình ảnh trong thơ), truyện thơ

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 80

Chưa có thông báo nào