TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Clip 1
  • Clip 2
  • Clip 3
  • Clip 4
Nhấn để bật tiếng
X

I. Viết

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật: Tác phẩm truyện (đặc điểm trong cách kể của tác giả; nội dung và hình thức của truyện)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 258

Chưa có thông báo nào