TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu và nội dung bài học
  • Yêu cầu của kiểu bài
  • Đọc ngữ liệu tham khảo
  • Phân tích ngữ liệu tham khảo (1)
  • Phân tích ngữ liệu tham khảo (2)
  • Quy trình viết
  • Thực hành viết
Nhấn để bật tiếng
X

VIII. Viết

Viết văn bản thuyết minh một sự vật, hiện tượng trong tự nhiên

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 107

Chưa có thông báo nào