TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Xuất xứ và ý nghĩa nhan đề
  • Hệ thống lập luận (1)
  • Hệ thống lập luận (2)
  • Yếu tố thuyết minh
  • Mục đích, thái độ của người viết
  • Luyện tập
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

III. Thực hành đọc hiểu

Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI (Đỗ Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Đức Dũng)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 42

Chưa có thông báo nào