TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế Thích
    • Những quyết định lớn lao, quan trọng của hồn Trương Ba (1)
    • Những quyết định lớn lao, quan trọng của hồn Trương Ba (2)
  • Giá trị, ý nghĩa của cuộc đối thoại
  • Đoạn kết
Nhấn để bật tiếng
X

V. Thực hành đọc hiểu

Tôi muốn được là tôi toàn vẹn (Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ) - Phần 4

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 40

Chưa có thông báo nào