TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Nhiệm vụ 1
  • Nhiệm vụ 2
  • Nhiệm vụ 3
  • Nhiệm vụ 4
  • Nhiệm vụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Phần 1: Tìm hiểu sự nghiệp văn chương và phong cách của một tác giả văn học

Tìm hiểu cách đọc về một tác giả văn học

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 14

Chưa có thông báo nào