TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Thể loại văn tế và văn bản văn học có nhiều chủ đề
  • Tác giả, tác phẩm
  • Đọc - phân tích văn bản (1)
  • Đọc - phân tích văn bản (2)
  • Đọc - phân tích văn bản (3)
  • Đọc - phân tích văn bản (4)
  • Đọc - phân tích văn bản (5)
  • Giá trị nghệ thuật
  • Đọc trải nghiệm và tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

IX. Đọc hiểu văn bản

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

Độ dài: 97 phút - Số lượt học 159

Chưa có thông báo nào