TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Củng cố về thể loại tản văn
  • Xác định thông tin cơ bản của văn bản
  • Xác định nội dung từng phần
  • Yếu tố tự sự và yếu tố trữ tình
  • Yếu tố văn hóa và quan điểm về văn hóa của tác giả
  • Thông điệp rút ra từ văn bản
  • Luyện tập
  • Đọc - viết kết nối
Nhấn để bật tiếng
X

VII. Thực hành đọc

Bánh mì Sài Gòn (Huỳnh Ngọc Trảng)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 57

Chưa có thông báo nào