TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Thuyền và biển
  • Tác giả - Tác phẩm
  • Tính yêu vừa mới chớm
  • Khi tính yêu bén rễ
  • Khi tình yêu sâu đậm
  • Khi cuộc tình chia xa
  • Yếu tố tự sự trong thơ
  • Cặp hình tượng sóng đôi
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

IV. Đọc hiểu văn bản

Thuyền và biển (Xuân Quỳnh)

Độ dài: 99 phút - Số lượt học 371

Chưa có thông báo nào