TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Thiên nhiên và con người
  • Khái quát về tác giả, tác phẩm
  • Những sự kiện chính
  • Ngôi kể, điểm nhìn và tác dụng của việc sử dụng ngôi kể, điểm nhìn trong tác phẩm
  • Sự tương đồng và khác biệt trong cách ứng xử của các nhân vật
  • Ý nghĩa của hình tượng bầy kiến và cách đặt nhan đề
  • Tổng kết
  • Luyện tập, vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

I. Thực hành đọc hiểu

Kiến và người (Trần Duy Phiên)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 113

Chưa có thông báo nào