TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Yêu cầu cần đạt và học liệu chính
  • Tri thức về kiểu bài
  • Phân tích văn bản mẫu (1)
  • Phân tích văn bản mẫu (2)
  • Phân tích văn bản mẫu (3)
  • Nhận xét về 3 văn bản mẫu
  • Hướng dẫn quy trình viết
Nhấn để bật tiếng
X

III. Viết

Viết văn bản nghị luận xã hội về một vấn đề xã hội (lối sống tích cực trong xã hội hiện đại; con người với cuộc sống xung quanh)

Độ dài: 94 phút - Số lượt học 348

Chưa có thông báo nào