TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
 • Trang phục phụ nữ Việt Nam xưa và nay
 • Xác định nhân vật trữ tình
 • Khám phá hình thức thơ
 • Tìm hiểu cấu tứ
 • Truy tìm bối cảnh
 • Nhân vật “Em” (1): Ngoại hình
 • Nhân vật “Em” (2): Cảm xúc và thái độ
 • Nhân vật “Anh”: Mạch cảm xúc
 • Thông điệp của bài thơ
 • Vài nét về tác giả Nguyễn Bính
 • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

II. Thực hành đọc hiểu

Chân quê (Nguyễn Bính)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 298

Chưa có thông báo nào