TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
 • Khởi động
 • Tác giả, tác phẩm
 • Ý nghĩa nhan đề
 • Sự kiện, ngôi kể, điểm nhìn
 • Hành động của gia đình nhà khỉ
 • Nhân vật ông Diểu
 • Sự kết hợp giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật
 • Ý nghĩa hình tượng muối của rừng và thông điệp của tác giả
 • Tổng kết
 • Luyện tập
 • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

I. Thực hành đọc hiểu

Muối của rừng (Nguyễn Huy Thiệp)

Độ dài: 100 phút - Số lượt học 187

Chưa có thông báo nào