TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Những lưu ý khi sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
  • Bài tập thực hành (1)
  • Bài tập thực hành (2)
Nhấn để bật tiếng
X

III. Thực hành tiếng Việt

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 33

Chưa có thông báo nào