TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung về tác giả và văn bản
  • Cách tổ chức truyện kể
  • Đặc điểm của người kể chuyện trong truyện
  • Hệ thống điểm nhìn trong tác phẩm
  • Giá trị tiêu biểu của tác phẩm
Nhấn để bật tiếng
X

I. Thực hành đọc hiểu

Cải ơi (Nguyễn Ngọc Tư)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 229

Chưa có thông báo nào