TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Vài nét về tác giả Nguyễn Tuân
  • Vài nét về tác phẩm
  • Tình huống truyện (1): Nội dung tình huống truyện
  • Tình huống truyện (2): Diễn biến tình huống truyện
  • Tình huống truyện (3): Cảnh cho chữ trong ngục tù
  • Tình huống truyện (4): Ý nghĩa, hiệu quả nghệ thuật của tình huống truyện
Nhấn để bật tiếng
X

I. Thực hành đọc hiểu

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) - Phần 1

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 232

Chưa có thông báo nào