TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm
  • Tóm tắt, đề tài, chủ đề
  • Yếu tố xác định và không xác định
  • Tính cách nhân vật Cai Tuất
  • Cách lựa chọn và ý nghĩa của hành động nhân vật Cai Tuất thực hiện cuối văn bản
  • Dấu hiệu thể loại truyện kí của văn bản
  • Lưu ý khi đọc truyện kí
  • Luyện tập - vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VII. Thực hành đọc

Xà bông Con Vịt (Trần Bảo Định)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 274

Chưa có thông báo nào