TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu sơ đồ bài học
  • Bi kịch (1): Khái niệm
  • Bi kịch (2): Hành động bi kịch
  • Bi kịch (3): Cốt truyện bi kịch
  • Bi kịch (4): Nhân vật và xung đột trong bi kịch
  • Bi kịch (5): Hiệu ứng thanh lọc của bi kịch
  • Chủ đề của tác phẩm văn học
Nhấn để bật tiếng
X

V. Đọc hiểu văn bản

Bi kịch

Độ dài: 85 phút - Số lượt học 143

Chưa có thông báo nào