TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Tràng “nhặt” vợ (1)
  • Tràng “nhặt” vợ (2)
  • Vẻ đẹp, sức mạnh của đạo lí, của tình người (1)
  • Vẻ đẹp, sức mạnh của đạo lí, của tình người (2)
  • Vẻ đẹp, sức mạnh của đạo lí, của tình người (3)
  • Vẻ đẹp, sức mạnh của đạo lí, của tình người (4)
  • Niềm tin mãnh liệt ở tương lai, tin vào sự sống
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

I. Đọc hiểu văn bản

Vợ nhặt (Kim Lân) - Phần 2

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 1.170

Chưa có thông báo nào