TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Vài nét về tác giả
  • Vài nét về tác phẩm
Nhấn để bật tiếng
X

V. Đọc hiểu văn bản

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng) - Phần 1

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 118

Chưa có thông báo nào