TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu và nội dung bài học
  • Khởi động
  • Đọc thẻ chỉ dẫn
  • Bố cục văn bản
  • Phương tiện phi ngôn ngữ
  • Trình tự triển khai thông tin
  • Mục đích của văn bản
  • Liên hệ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

VIII. Đọc hiểu văn bản

Trí thông minh nhân tạo (Trích 50 ý tưởng về tương lai - Richard Watson)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 319

Chưa có thông báo nào