TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
 • Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với những người thân
 • Lời độc thoại nội tâm của hồn Trương Ba
 • Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế Thích
  • Vai trò và vị trí của cuộc đối thoại
  • Cuộc đối thoại giữa 2 quan niệm sống (1)
  • Cuộc đối thoại giữa 2 quan niệm sống (2)
  • Cuộc đối thoại giữa 2 quan niệm sống (3)
Nhấn để bật tiếng
X

V. Thực hành đọc hiểu

Tôi muốn được là tôi toàn vẹn (Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ) - Phần 3

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 32

Chưa có thông báo nào