TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Chiến lược đọc thể loại tiểu thuyết
  • Đọc thẻ gợi dẫn
  • Tóm tắt và nội dung chính
  • Tình huống, không gian, thời gian
  • Nhân vật Phăng-tin
  • Quan điểm, tư tưởng của tác giả
  • Bối cảnh xã hội trong văn bản
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

I. Thực hành đọc hiểu

Tấm lòng người mẹ (Trích Những người khốn khổ - Víc-to Huy-gô)

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 49

Chưa có thông báo nào