TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Tác giả - tác phẩm
  • Hành động và xung đột kịch
  • Chủ đề kịch
  • Nhân vật
  • Ngôn ngữ kịch
  • Đặc trưng bi kịch
  • Luyện tập - vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

V. Thực hành đọc hiểu

Âm mưu và tình yêu (Trích Âm mưu và tình yêu - Si-le)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 22

Chưa có thông báo nào