TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu và nội dung bài học
 • Khởi động
 • Trước khi đọc
 • Đọc thẻ gợi dẫn (1)
 • Đọc thẻ gợi dẫn (2)
 • Bố cục
 • Cách trình bày thông tin
 • Nội dung chính và các yếu tố hình thức
 • Mối liên hệ giữa các chi tiết
 • Thái độ và quan điểm tác giả và cá nhân
 • Ý nghĩa của đề tài
 • Luyện tập – vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VIII. Thực hành đọc

Sơn Đoòng - Thế giới chỉ có một (Theo Ngọc Thanh, Hồng Minh, Tuyết Loan, Hồ Cúc Phương, Phan Anh, Mạnh Hà)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 26

Chưa có thông báo nào