TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Tác giả - tác phẩm
  • Đề tài, cảm hứng
  • Thi liệu
  • Phân tích bố cục văn bản
  • Yếu tố trữ tình và yếu tố nghệ thuật
  • Tâm hồn thi nhân và thông điệp bài thơ
  • Yếu tố văn hóa
  • Luyện tập - tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

VI. Thực hành đọc

Mộng đắc thái liên (Nguyễn Du)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 71

Chưa có thông báo nào