TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Tóm tắt nội dung của văn bản
  • Người kể chuyện và lời kể
  • Khát vọng của nàng Ờm
  • Cách ứng xử của nàng Ờm với người đời
  • Liên hệ với “Lời tiễn dặn”
  • Đặc điểm của truyện thơ dân tộc thiểu số và hướng tiếp cận
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

IV. Thực hành đọc hiểu

Nàng Ờm nhắn nhủ (Trích Nàng Ờm, chàng Bồng Hương - Truyện thơ dân tộc Mường)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 338

Chưa có thông báo nào