TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu
  • Khái niệm, tác dụng
  • Bài tập thực hành (1)
  • Bài tập thực hành (2)
  • Bài tập thực hành (3)
  • Luyện tập - Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VI. Thực hành tiếng Việt

Biện pháp tu từ lặp cấu trúc

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 77

Chưa có thông báo nào