TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc đối thoại giữa Hồn và Xác (1): Tình tiết dẫn đến cuộc đối thoại
  • Cuộc đối thoại giữa Hồn và Xác (2): Diễn biến và nội dung
  • Cuộc đối thoại giữa Hồn và Xác (3): Diễn biến và nội dung (tiếp)
  • Cuộc đối thoại giữa Hồn và Xác (4): Diễn biến và nội dung (tiếp)
  • Cuộc đối thoại giữa Hồn và Xác (5): Giá trị, ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

V. Thực hành đọc hiểu

Tôi muốn được là tôi toàn vẹn (Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ) - Phần 2

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 431

Chưa có thông báo nào