TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc, tìm hiểu chung
  • Nhiệm vụ 1
  • Nhiệm vụ 2
  • Nhiệm vụ 3
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

IV. Thực hành đọc hiểu

Hôm qua tát nước đầu đình (Theo Vũ Ngọc Phan)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 10

Chưa có thông báo nào