TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu và nội dung bài học
 • Tác giả, tác phẩm
 • Đọc văn bản (1)
 • Đọc văn bản (2)
 • Đọc văn bản (3)
 • Tóm tắt và xác định bố cục
 • Bối cảnh
 • Nhân vật
 • Chủ đề
 • Liên hệ
 • Tổng kết – Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

I. Thực hành đọc hiểu

Tầng hai (Phong Điệp)

Độ dài: 83 phút - Số lượt học 70

Chưa có thông báo nào