TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Giai thoại về Nguyễn Công Trứ
  • Vài nét về tác giả
  • Sự nghiệp sáng tác & tác phẩm
  • Hát nói và thơ hát nói
  • Bố cục văn bản
  • Khái niệm “ngất ngưởng”
  • Thái độ ngất ngưởng khi đương chức
  • Thái độ ngất ngưởng khi từ quan
  • Tổng kết về thái độ sống ngất ngưởng
  • Liên hệ, tổng kết, mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

IX. Đọc hiểu văn bản

Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)

Độ dài: 83 phút - Số lượt học 183

Chưa có thông báo nào