TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động, mục tiêu bài học
  • Nhiệm vụ 1
  • Nhiệm vụ 2
  • Nhiệm vụ 3
  • Nhiệm vụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

III. Đọc mở rộng

Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hoá con người (Hoàng Ngọc Hiến)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 9

Chưa có thông báo nào