TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả Văn Cao
  • Bài thơ
  • Sự tàn phá của thời gian
  • Sức sống mãnh liệt trước sự chảy trôi của thời gian
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

II. Thực hành đọc hiểu

Thời gian (Văn Cao)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 281

Chưa có thông báo nào