TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Ôn tập - Củng cố thông tin về sự nghiệp của Nguyễn Du
  • Hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ
  • Phiếu học tập
Nhấn để bật tiếng
X

VI. Đọc mở rộng

Văn tế thập loại chúng sinh (Trích - Nguyễn Du)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào