TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Đoạn trích và những mâu thuẫn cơ bản của tác phẩm
  • Lời đề tựa của tác phẩm
  • Nhân vật Vũ Như Tô (1)
  • Nhân vật Vũ Như Tô (2)
  • Nhân vật Đan Thiềm
  • Tổng kết.
Nhấn để bật tiếng
X

V. Đọc hiểu văn bản

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng) - Phần 2

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 135

Chưa có thông báo nào