TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
 • Khởi động và mục tiêu bài học
 • Khái quát văn bản
 • Sự kiện chính và bố cục văn bản
 • Thời gian diễn ra các sự kiện
 • Cảm xúc Thúy Kiều
 • Hành động, tâm trạng Hoạn Thư và Thúc Sinh khi gặp Thúy Kiều
 • Tâm trạng của Thúy Kiều khi hầu đàn
 • Hành động, tâm trạng Hoạn Thư khi Thúy Kiều hầu rượu, hầu đàn
 • Hành động, tâm trạng Hoạn Thư sau buổi tiệc
 • Tâm trạng Thúy Kiều sau buổi hầu rượu, hầu đàn
 • Liên hệ - mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

VI. Thực hành đọc

Thúy Kiều hầu rượu Hoạn Thư - Thúc Sinh (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 338

Chưa có thông báo nào